Advokátska kancelária | JUDr. Peter Tonhauser, advokát, s.r.o.

Advokátska kancelária
JUDr. Peter Tonhauser, advokát, s.r.o.

poskytuje svojim klientom právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, pracovného a konkurzného práva. Hlavným cieľom je zabezpečovať kvalitný servis v jednotlivých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky.

  KONTAKTUJTE NÁS  

Kontaktujte nás

Office: (+421) 048 414 55 41
Fax: (+421) 048 414 55 41
E-mail: tonhauser@tonhauser.eu

JUDr. Peter Tonhauser, advokát, s.r.o.
Jána Cikkera 8
974 01 Banská Bystrica

IČO: 47234725
DIČ: 2023289763
IČ DPH: SK2023289763

Zapísaný v zozname slovenskej advokátskej komory pod č. 4626
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č. 20399/S 

Vyplnenie všetkých položiek je povinné.

ODOSLAŤ